Cán bộ Y Bác sỹ bệnh viện Hoàng An - TP Thái Bình phát tặng khẩu trang cho các em học sinh.