Ngày 17 tháng 1 năm 2022, trường TH & THCS Vũ An tổ chức đón đoàn kiểm tra đánh giá ngoài và công nhận trường chuẩn quốc gia của Sở giáo dục và đào tạo Thái Bình.

Qua 1 ngày làm việc miệt mài, cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường đã đáp ứng  kiểm tra của đoàn về mọi mặt và đoàn đánh giá đạt kết quả rất tốt.