Công văn số 41/PGDĐT V/v chấn chỉnh, đôn đốc tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona  trong trường học.