Tổ chuyên môn đã tổ chức chuyên đề dạy học bồi dưỡng học sinh giỏi cho học sinh lớp 6 môn toán 6 do đồng chí Nguyễn Thị Hải dạy.

Góp mặt dự giờ có đồng chí Hiệu trưởng, đồng chí Hiệu phó và toàn bộ nhân viên trong tổ.