Tiết 1: Lý thuyết chuyên đề

Tiết 2: Tiết dạy minh họa

 

PHẦN 1: LÝ LUẬN CHUNG

I. Lí do chọn chuyên đề:

Trong những năm qua để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của người thầy, khả năng độc lập, chủ động tiếp thu kiến thức của học sinh, ngành giáo dục đã triển khai dạy học theo chủ đề. Song trong quá trình thực hiện giáo viên còn gặp nhiều khó khăn, còn chưa hiểu chủ đề dạy học là gì? Cách xây dựng một chủ đề dạy học như thế nào? Cách  soạn, giảng như thế nào?

Thực hiện sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT Kiến Xương, cùng với sự giúp đỡ của BGH ,các đồng chí trong tổ KHTN trường THCS Vũ An ,tôi  thực hiện chuyên đề “ Dạy học theo chủ đề môn Toán ở trường THCS” với hy vọng cùng đồng chí, đồng nghiệp trao đổi, đóng góp ý kiến để có những phương pháp xây dựng và thực hiện dạy học theo chủ đề một cách hiệu quả, chuẩn bị tốt cho việc tiếp cận với chương trình SGK mới vào những năm tới .

II. Mục đích của chuyên đề:

- Trao đổi cách xây dựng chủ đề dạy học phù hợp điều kiện, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đối tượng học sinh mà vẫn đảm bảo dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và khung chương trình quy định. Đồng thời phát huy vai trò chủ đạo của người thầy và tính chủ động của học trò, qua đó hệ thống được kiến thức một cách xâu chuỗi, giúp học sinh nắm vững và vận dụng kiến thức một cách sáng tạo hơn.

- Góp phần vào việc xây dựng “ Kế hoạch dạy học” bộ môn Toán ở trườngTHCS Vũ An trong năm tới .

III. Giải pháp thực hiện :

1. Khái niệm chủ đề dạy học:

Chủ đề dạy học là tập hợp các đơn vị kiến thức gần nhau, có mối liên hệ về lí luận và thực tiễn trong một môn học hoặc nhiều môn học để xây dựng thành 1 chủ đề.

2. Khái niệm dạy học theo chủ đề:

Dạy học theo chủ đề là phương pháp tìm tòi những khái niệm, tư tưởng, đơn vị kiến thức, nội dung bài học, chủ đề,… có sự giao thoa, tương đồng lẫn nhau, dựa trên cơ sở các mối liên hệ về lí luận và thực tiễn được đề cập đến trong các môn học làm thành nội dung học trong một chủ đề có ý nghĩa hơn, thực tế hơn, nhờ đó học sinh có thể tự hoạt động nhiều hơn để tìm ra kiến thức và vận dụng vào thực tiễn sáng tạo hơn.

3. Những nét đặc trưng cơ bản của dạy học theo chủ đề:

Dạy học theo chủ đề theo chương trình, SGK có những yêu cầu khác với dạy học theo bài thông thường của chương trình, SGK hiện hành. Điều này được thể hiện ở một số điểm sau:

- Vấn đề học tập, nghiên cứu trong chủ đề phải là một vấn đề cơ bản của chương trình có mối liên hệ mật thiết với nhau, có những điểm tương đồng về nội dung kiến thức, về thiết bị, thí nghiệm thực hành. Khi hình thành chủ đề thì tạo ra một chuỗi các vấn đề học tập cần giải quyết. Khi giải quyết được nhiệm vụ học tập đó sẽ tạo thành một nội dung hoàn chỉnh, toàn diện cả chiều dọc lẫn chiều ngang của chủ đề.

- Nội dung các chủ đề giúp học sinh hiểu biết những vấn đề cơ bản trong chương trình, SGK, có khả năng củng cố, sử dụng kiến thức đó để tổng kết, hệ thống hóa chuỗi kiến thức không chỉ ở một môn học mà các môn học có liên quan ( chủ đề liên môn). Như vậy dạy học theo chủ đề không chỉ tạo ra húng thú, niềm đam mê, năng lực học tập mà còn hình thành cho học sinh năng lực tự học, tự tìm tòi nghiên cứu phù hợp với trình độ, yêu cầu cần đạt của chương trình, SGK.

- Căn cứ vào yêu cầu của chương trình để lựa chọn những nội dung, những đơn vị kiến thức, có thể mở rộng, đi sâu vào một vấn đề. Nội dung của chủ đề không dừng lại ở mức độ yêu cầu học sinh nhận biết mà phải thông hiểu và biết vận dụng, vận dụng ở cấp độ cao, đồng thời biết phân tích, tổng hợp, đánh giá. Như vậy dạy học theo chủ đề không chỉ nhằm cung cấp kiến thức mà mục tiêu là hình thành năng lực và phẩm chất người học.

- Các chủ đề dạy học ở trường phổ thông phải chú trọng đến việc giáo dục thái độ, tình cảm, tư tưởng, kỹ năng sống, phát triển năng lực người học, quán triệt nguyên lý học đi đôi với hành.

4. Những thuận lợi, khó khăn trong việc dạy học theo chủ đề

- Thuận lợi:

+ Có sự chỉ đạo của các cấp quản lí giáo dục từ bộ giáo dục, sở giáo dục đến phòng giáo dục và các nhà trường.

+ Giữa các bài học trong chương trình (cùng một khối lớp hoặc trong các khối lớp của bậc THCS) có nhiều bài có mối quan hệ chặt chẽ, GV dễ dàng trong việc chọn chủ đề để xây dựng chủ đề dạy học.

+ Các bộ môn tự nhiên có nội dung phong phú, nguồn tài liệu dồi dào để HS tìm hiểu, GV tham khảo trong việc tổ chức cho HS học tập.

+ Là môn khoa học tự nhiên nên gắn liền với thực tiễn, đây chính là định hướng để học sinh vận dụng kiến thức đã học vào thực tế.

- Khó khăn:

+ Trước hết là nhận thức, là ý thức. Đổi mới bao giờ cũng gây khó khăn cho GV vì thay đổi một thói quen đã thực hiện trong một quá trình dài là điều không dễ.

+ Không có sẵn chương trình từ SGK, SGV mà GV tự biên soạn, cấu trúc lại chương trình. Những gì cần lược bỏ, những gì cần tích hợp vào,… tự GV quyết định.

+ Mỗi chủ đề thường được thực hiện trong nhiều tiết. Thế nhưng khoảng cách thời gian giữa các tiết không gần nhau, do đó việc thể hiện xâu chuỗi kiến thức bị gián đoạn.

+ Việc tự học, tự nghiên cứu theo SGK còn hạn chế do SGK chưa được biên soạn lại theo chủ đề dạy học. Tỉ lệ HS tích cực, chủ động trong học tập còn quá ít đã làm ảnh hưởng lớn đến chất lượng tiết học.

5.Các bước xây dựng một chủ đề dạy học:

Bước 1: Xác định chủ đề: ( Đặt tên cho chủ đề)

Căn cứ vào chương trình, SGK của môn học, giáo viên hoặc nhóm chuyên môn có thể xác định nội dung kiến thức liên quan với nhau được thể hiện ở một số bài hiện hành. Từ đó xây dựng thành một vấn đề chung để tạo thành một chủ đề dạy học, và đặt tên cho chủ đề

Như vậy một chủ đề dạy học có ít nhất từ 2 tiết trở lên, có thể ở một khối lớp hoặc ở nhiều khối lớp.

Ví dụ: Chương II: Hình học 9: Với các bài “ vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn” tiếp tuyến chung của đường tròn” “ Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến”; “ Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau” ta xây dựng chủ đề “ Tiếp tuyến của đường tròn”.

* Lưu ý:  - Tên chủ đề phải bao quát được nội dung của chủ đề.

       - Không lấy tên chương đặt tên cho chủ đề.

                  - Giáo án soạn phải khớp với chủ đề đã xây dựng trong KHDH.

                 - Không phải bài nào cũng xây dựng được chủ đề dạy học.

Bước 2: Xác định những nội dung liên quan giữa các đơn vị bài học, cấu trúc lại chương trình:

          * Xác định chuẩn kiến thức, kỹ năng:

          Xác định chuẩn theo chương trình hiện hành về kiến thức, kỹ năng, thái độ cần đạt được của chủ đề và mức độ của các đơn vị kiến thức trong một chủ đề. Từ đó xác định các năng lực và phẩm chất được hình thành cho học sinh trong chủ đề sẽ xây dựng.

* Xác định thời lượng của chủ đề:

Giáo viên phải xác định được chủ đề xây dựng là bao nhiêu tiết học, thứ tự các tiết.

( Số tiết học trong chủ đề không được ít hơn hoặc vượt quá tổng số tiết của các bài gộp lại thành chủ đề) số lượn tiết học trong một chủ đề không nên qúa nhiều

* Xác định nội dung kiến thức liên quan, cấu trúc lại chương trình:

Giáo viên cần xác định những nội dung của chủ đề nằm trong bài nào, chương nào của SGK hiện hành. Sắp xếp theo trình tự kiến thức từ dễ đến khó, từ đơn  giản đến phức tạp, sắp xếp thứ tự các tiết học theo trình tự kiến thức.

Cụ thể :

Môn Toán 9 :4 chủ đề

Đại số : 2 chủ đề

Chủ đề 1 : Hàm số bậc nhất ( 6 tiết )

Chủ đề 2 : Hệ thức Vi Ets (2 tiết )

Hình học : 2 chủ đề

Chủ đề 1: Tiếp tuyến của đường tròn.(4 tiết )

Chủ đề 2: Tứ giác nội tiếp (2 tiết )

Môn Toán 8 :4 chủ đề

Đại số : 2 chủ đề

Chủ đề 1: Chia đa thức(4 tiết )

Chủ đề 2 : Giải bài toán bằng cách lập phương trình (4 tiết )

Hình học : 2 chủ đề

Chủ đề 1:Đường trung bình của tam giác ,hình thang .( 4 tiết )

Chủ đề 2: Định lí Ta lét trong tam giác ( 3 tiết )

 

 

* Lưu ý: Không được đảo lộn mạch tư duy của học sinh, phá vỡ hệ thống kiến thức, không cắt xén nội dung, không đưa nội dung bên ngoài vào nội dung bài học, không nên xây dựng chủ đề quá dài, dồn ghép quá nhiều kiến thức.

Kiểm tra kiến thức cũ liên quan đến chủ đề hoặc tình huống có vấn đề mà việc giải quyết sẽ đặt ra nhu cầu phải tìm hiểu kiến thức của chủ đề.

* Lưu ý: - Sau mỗi tiết dạy có phần củng cố và nêu câu hỏi định hướng cho tiết học sau.

- Tùy thuộc đối tượng học sinh mà phân chia các đơn vị kiến thức cho từng tiết học, nhưng vẫn phải đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng cho cả chủ đề.

- Khi soạn giáo án , mỗi chủ đề có những mục tiêu chung về : kiến thức, kĩ năng, thái độ, năng lực hướng tới. Tuy nhiên, với những chủ đề mà các bài học trong đó có những đơn vị kiến thức đòi hỏi phải chú trọng những kĩ năng chuyên biệt thì ở mỗi tiết trong chủ đề, GV có thể xây dựng thêm những mục tiêu cụ thể.

         

IV. Kết luận và kiến nghị:

- Dạy học theo chủ đề là sự kết hợp giữa mô hình dạy học truyền thống và hiện đại. Là phương pháp dạy học tích cực nhằm phát huy tối đa tính tự chủ, sáng tạo của người học. Rèn kỹ năng phối hợp, phân công, làm việc theo nhóm, khả năng quan sát, đánh giá, phân tích, tổng hợp tư liệu, giải quyết vấn đề từ đó phát huy tính tích cực học tập của học sinh.

- Tuy nhiên, không có phương pháp giáo dục nào là toàn năng. Khi tiến hành dạy học theo chủ đề, mỗi giáo viên cần nghiên cứu, vận dụng phù hợp với đặc điểm môn học, người học và điều kiện của địa phương, kết hợp với các phương pháp đã có để phát huy tối đa hiệu quả mà mục tiêu dạy hoc đề ra.

- Thông qua chuyên đề này chúng tôi mong muốn cùng với đồng chí, đồng nghiệp từng bước tiếp cận, làm quen với những phương pháp, mô hình dạy học mới, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, chuẩn bị cho việc tổ dạy học theo mô hình trường học mới, thay SGK từ năm họctới  

- Qua đây tôi cũng xin kính đề nghị với các BGH cần có những đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động chuyên môn cụ thể:

          + Tổ chức cho GV xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế, mang tính khả thi cao, song vẫn đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng theo yêu cầu.

          + Tăng cường thêm cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hỗ trợ cho việc dạy học theo chủ đề đạt hiệu hơn.

          + Do đặc thù các tiết dạy theo chủ đề thường bố trí dạy gần nhau, nên cần linh hoạt trong việc sắp xếp theo chủ đề.

           

Chuyên đề được xây dựng trên sự hiểu biết, kinh nghiệm và sự giúp đỡ của tổToán . Chắc chắn còn có nhiều thiếu sót. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến xây dựng của đồng chí , đồng nghiệp!

 

 

 

 

 

PHẦN 2: TIẾT DẠY MINH HỌA

.           

 CHỦ ĐỀ: CHIA ĐA THỨC

TIẾT 1: CHIA ĐƠN THỨC CHO ĐƠN THỨC,CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC.

I. MỤC TIÊU

             *KiÕn thøc  :

          -HS nªu ®­îc kh¸i niÖm ®a thøc A chia hÕt cho ®a thøc B.

                       -HS biÕt khi nµo ®¬n thøc A chia hÕt cho ®¬n thøc B.

                        -HS nªu ®­îc quy t¾c chia ®¬n thøc cho ®¬n thøc.

                        -HS biÕt khi nµo ®a thøc Achia hÕt cho ®¬n thøc B.

                        -HS nªu ®­îc quy t¾c chia ®a thøc cho ®¬n thøc.

            *Kü n¨ng:

                    -HS thùc hiÖn ®­îc phÐp chia ®¬n thøc cho ®¬n thøc, đa thức cho đơn thức.

                        -HS sö dông ®­îc c¸c quy t¾c trªn vµo gi¶i to¸n.

            * Th¸i ®é:

                    - RÌn tÝnh hîp t¸c trong häc bµi .
                         -TÝnh tÝch cùc  trong häc tËp.

II. CHUẨN BỊ

            * Giáo viên: B¶ng phô, gi¸o ¸n ®iÖn tö  ghi nhËn xÐt, quy t¾c,bµi tËp.

            * Học sinh:  ¤n tËp quy t¾c nh©n chia hai luü thõa cïng c¬ sè. B¶ng con ghi bµi tËp.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số.

2. KiÓm tra

GV: gäi 2 HS lªn b¶ng

HS1:  TÝnh    x6 : x2 =             (x0)

                      a3: a   =             (a0)

                      y10: y10 =           (y0)

HS2: Nh©n c¸c ®¬n thøc sau:

                        5x2. 3x4 =

                        xy. y =

                        x2y.3x =

- Yªu cÇu HS nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n.

- GV nhËn xÐt cho ®iÓm.

* GV ®Æt vÊn ®Ò vµo bµi míi:

            Chóng ta ®· biÕt khi nµo th× mét sè nguyªn a chia hÕt cho mét sè nguyªn b, vËy mét ®a thøc A chia hÕt cho mét ®a thøc B khi nµo? Vµ muèn chia ®¬n thøc cho ®¬n thøc ta lµm thÕ nµo ?

 Chóng ta ®i xÐt chñ ®iÓm phÐp chia ®a thøc. Trong chñ ®iÓm nµy gåm:

 Chia ®¬n thøc cho ®¬n thøc, chia ®a thøc cho ®¬n thøc vµ phÐp chia ®a thøc mét biÕn ®· s¾p xÕp.

H«m nay c« trß m×nh cïng ®i vµo tiÕt thø nhÊt. §ã lµ chia ®¬n thøc cho ®¬n thøc, chia ®a thøc cho ®¬n thøc.

         3. Bµi míi

Ho¹t ®éng cña thÇy

Ho¹t ®éng cña trß

-GV: Cho a, b Î Z ; b ¹ 0.  

Khi nµo ta nãi a chia hÕt cho b?

GV:T­¬ng tù, cho A vµ B lµ hai ®a thøc,B ¹0. Ta nãi ®a thøc A chia hÕt cho ®a thøc B khi nµo?

GV:      Alµ ®a thøc bÞ chia.

             B lµ ®a thøc chia.

             Q lµ ®a thøc th­¬ng.

 - KÝ hiÖu: Q = A : B

       hay : Q =

  phần nµy ta xÐt tr­êng hîp ®¬n gi¶n nhÊt, ®ã lµ phÐp chia ®¬n thøc cho ®¬n thøc.

GV: Tõ kÕt qu¶ phÐp nh©n ®¬n thøc h·y t×m kÕt qu¶ cña phÐp chia ®¬n thøc sau:

5x2. 3x4 = 15x6 15x6 : 5x2 =

x2y . 3x = 2x3y  2x3y : 3x =

xy . y = xy2  xy2 :  xy =

GV yªu cÇu HS lµm b¶ng con

 

 

 

 

GV nhËn xÐt kÕt qu¶ cña HS.

GV: NÕu gäi ®¬n thøc bÞ chia lµ A; ®¬n thøc chia lµ B vµ ®a thøc th­¬ng lµ Q th× ta cã :

                      A: B = Q

? Em cã nhËn xÐt g× vÒ phÇn biÕn cña ®¬n thøc B víi phÇn biÕn cña ®¬n thøc A

? C¸c biÕn cã trong B cã lµ biÕn cña A kh«ng?

GV: Sè mò cña mçi biÕn trong B cã lín h¬n sè mò cña mçi biÕn trong A kh«ng?

GV: VËy khi nµo th× ®¬n thøc A chia hÕt cho ®¬n thøc B?

 

GV: §­a ra nhËn xÐt SGK

GV: §­a ra bµi tËp 1:

B¹n An nãi phÐp chia c¸c ®¬n thøc sau ®©y lµ phÐp chia hÕt:

a, 3xy2 : 2x2

b, 4y3 : 2xy

Theo em b¹n An nãi ®óng kh«ng?

GV: Nh­ vËy ®¬n thøc A chia hÕt cho ®¬n thøc B tháa m·n c¶ hai ®iÒu kiÖn .

GV chèt l¹i ®Ó HS nhí kiÕn thøc.

GV: Trong phÐp chia ®¬n thøc A cho ®¬n thøc B ®­îc th­¬ng lµ ®¬n thøc Q, em cã nhËn xÕt g× vÒ hÖ sè vµ phÇn biÕn cña ®¬n thøc Q víi  ®¬n thøc A vµ B?

Ch¼ng h¹n: 15x6 : 5x2 = 3x4

 

T­¬ng tù: 2x3y : 3x = x2y

 

 

 T­¬ng tù: xy2 :  xy = y

 

 

GV: Qua nhËn xÐt trªn h·y rót ra quy t¾c chia ®¬n thøc A cho ®¬n thøc B?

GV: §­a ra bµi tËp 2: TÝnh

                 2x3y :  xy =

                 x2y3 : 3xy2  =

                 4x3y2z : (-2x3y) =

GV: yªu cÇu 1HS lªn b¶ng, líp lµm b¶ng con

 

 

 

GV: nhËn xÐt kÕt qu¶ lµm bµi cña HS

GV: §­a ra bµi tËp 3:

Khoanh trßn kÕt qu¶ mµ em cho lµ ®óng.

C©u 1: §¬n thøc 5xny3 chia hÕt cho ®¬n thøc 4x3  khi nN vµ:

A.n  0              B. n3                C. n<3

C©u 2: §¬n thøc xnyn chia hÕt cho ®¬n thøc 4x2y khi nN vµ:

A.n  2              B. n3                C. n>4

GV: yªu cÇu HS lµm nhãm

GV: Khi chia mét ®a thøc cho mét ®¬n thøc ta lµm nh­ thÕ nµo? C« trß m×nh cïng xÐt sang phÇn 2

GV: Cho ®a thøc:  6x3y2 - 9x2y3+ 5xy2  

           vµ ®¬n thøc: 3xy2

GV: C¸c h¹ng tö cña ®a thøc  cã chia hÕt cho ®¬n thøc 3xy2 kh«ng?

 

VËy phÐp chia sau ®­îc thùc hiÖn nh­ thÕ nµo?

         (6x3y2 - 9x2y3+ 5xy2)   : 3xy2

 

 

 

GV: Th­¬ng cña phÐp chia lµ ®a thøc nµo?

 

 

Khi ®ã ta nãi :

 (6x3y2 - 9x2y3+ 5xy2) 3xy2

GV: Muèn mét ®a thøc chia hÕt cho mét ®¬n thøc th× cÇn ®iÒu kiÖn g×?

GV: VËy muèn chia mét ®a thøc A cho mét ®¬n thøc B (tr­êng hîp c¸c h¹ng tö cña ®a thøc A ®Òu chia hÕt cho ®a thøc B) ta lµm nh­ thÕ nµo?

GV: §­a ra quy t¾c SGK

 GV: §­a ra bµi tËp 4: Thùc hiÖn phÐp tÝnh

a, (40x3y4 - 35x3y2 - 2x4y4) : 5x3y2

 

 

 

b, (21x4y - 28x2y2 - 3x2y) : (-7x2y)

GV yªu cÇu mét HS lªn lµm c©u a, c¶ líp lµm c©u b

* Chó ý: trong thùc hµnh ta cã thÓ tÝnh nhÈm vµ bá bít mét sè b­íc trung gian. Ch¼ng h¹n:

 

a, (40x3y4 - 35x3y2 - 2x4y4) : 5x3y2

   =  8y2 - 7 - xy2

b, (21x4y - 28x2y2 - 3x2y) : (-7x2y)

= -3x2 + 4y +

GV: §­a ra bµi tËp 5:

Kh«ng lµm tÝnh chia, xÐt xem ®a thøc nµo sau ®©y chia hÕt cho ®¬n thøc 6y2

A = 15xy2 + 17xy3 + 18y2

B =  8x2y2 - 10xy - 12y2

GV yªu cÇu häc sinh ®äc bµi, suy nghÜ vµ tr¶ lêi.

GV yªu cÇu HS kh¸c nhËn xÐt.

GV: §­a ra bµi tËp 6:

Khi thùc hiÖn phÐp chia

 (4x4 - 8x2y2 + 12x5y) : (-4x2)

B¹n Hoa viÕt:

4x4 - 8x2y2+12x5y = -4x2(- x2 + 2y2 - 3x3y)

Nªn

(4x4- 8x2y2+12x5y) : (-4x2)= - x2 + 2y2 - 3x3y

? VËy b¹n Hoa gi¶i sai hay ®óng

GV: §Ó chia mét ®a thøc cho mét ®¬n thøc, ngoµi ¸p dông quy t¾c, ta cßn cã thÓ lµm thÕ nµo?

 

 HS: Cho a, b Î Z; b ¹ 0. NÕu cã sè nguyªn q sao cho

a = b . q th× ta nãi a chia hÕt cho b.

HS: Cho A vµ B lµ hai ®a thøc, B ¹ 0.

Ta nãi ®a thøc A chia hÕt cho ®a thøc B nÕu t×m ®­îc

 ®a thøc Q sao cho:  A = B.Q

 

 

 

 

 

 

1, Chia ®¬n thøc cho ®¬n thøc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS: 15x6 : 5x2 = 3x4

       2x3y : 3x = x2y

       xy2 : xy = y

 

 

 

 

 

 

HS: Mçi biÕn cña ®¬n thøc B ®Òu lµ biÕn cña ®¬n thøc A

HS: Sè mò cña mçi biÕn trong B kh«ng lín h¬n sè mò cña mçi biÕn trong A.

HS: §¬n thøc A chia hÕt cho ®¬n thøc B khi mçi biÕn cña B ®Òu lµ biÕn cña A víi sè mò kh«ng lín h¬n sè mò cña nã trong A.

HS: ®äc nhËn xÐt.

 

 

Häc sinh ®äc bµi.

HS suy nghÜ tr¶ lêi

 

B¹n An nãi kh«ng ®óng. HS gi¶i thÝch.

 

 

 

 

 

 

 

HS:  PhÇn hÖ sè   3 = 15 : 5

         PhÇn biÕn   x4 = x6 : x2

 

HS:  PhÇn hÖ sè    = 2 : 3

         PhÇn biÕn   x2 = x3 : x ; y = y: y0

 

HS:  PhÇn hÖ sè   = :

        PhÇn biÕn   1 = x: x ;  y = y2 : y

Quy t¾c: SGK

HS ®äc quy t¾c SGK

 

 

 

 

                 2x3y :  xy = 2x2

                 x2y3 : 3xy2  = xy

                 4x3y2z : (-2x3y) = -2yz

 

 

 

 

 

 

HS lµm nhãm trong 5 phót

KÕt qu¶: C©u 1: chän B

               C©u 2: chän C

 

 

 

2. Chia ®a thøc cho ®¬n thøc

 

 

HS: C¸c h¹ng tö cña ®a thøc trªn ®Òu chia hÕt cho ®¬n thøc 3xy2

 

HS lÇn l­ît thùc hiÖn:

     (6x3y2 - 9x2y3+ 5xy2)   : 3xy2

  =  (6x3y2: 3xy2) +(- 9x2y3: 3xy2) + (5xy2: 3xy2)

  =  2x2 - 3xy +

HS: Th­¬ng cña phÐp chia lµ ®a thøc: 2x2 - 3xy +

 

 

HS: Muèn mét ®a thøc chia hÕt cho mét ®¬n thøc th× tÊt c¶ c¸c h¹ng tö cña ®a thøc ®ã ph¶i chia hÕt cho ®¬n thøc.

 

 

 

HS: tr¶ lêi.

HS: ®äc quy t¾c SGK

 

a, (40x3y4 - 35x3y2 - 2x4y4) : 5x3y2

= (40x3y4 : 5x3y2)+( - 35x3y2 : 5x3y2)+( - 2x4y4: 5x3y2)

 =  8y2 - 7 - xy2

b, (21x4y - 28x2y2 - 3x2y) : (-7x2y)

=

= -3x2 + 4y +

HS: ghi  nhí chó ý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS tr¶ lêi miÖng.

§a thøc A chia hÕt cho 6y2  v× tÊt c¶ c¸c h¹ng tö cña A ®Òu chia hÕt cho 6y2  .

§a thøc B kh«ng chia hÕt cho 6y2  v× h¹ng tö 10xy cña B kh«ng chia hÕt cho 6y2  .

 

 

 

 

 

 

HS ®äc bµi, suy nghÜ tr¶ lêi.

Þ B¹n Hoa gi¶i ®óng.

HS: Cã thÓ ph©n tÝch ®a thøc bÞ chia thµnh nh©n tö mµ cã chøa nh©n tö lµ ®¬n thøc chia, råi thùc hiÖn t­¬ng tù nh­ chia mét tÝch cho mét sè.

Cñng cè: Nh¾c l¹i kiÕn thøc cÇn nhí, lµm bµi 61/sgk

IV. H¦íNG DÉN VÒ NHµ:

            1/ Häc thuéc bài vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái sau:

                        a, Khi nµo ®¬n thøc A chia hÕt cho ®¬n thøc B?

                        b, Khi nµo ®a thøc A chia hÕt cho ®¬n thøc B?

                        c, Ph¸t biÓu quy t¾c chia ®ơn  thøc cho ®¬n thøc, ®a thøc cho ®¬n thøc?

            2/ Lµm bµi tËp : 64c; 65 ( SGK/28;29)