Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, sự chỉ đạo của các cấp, bộ ngành về việc nghỉ học phòng chống dịch covid19 trường THCS Lương Thế Vinh đã thí điểm dạy học online, Nhà trường đã đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị cũng như tập huấn cho giáo viên và hướng dẫn học sinh cài đặt và kết nối sử dụng các thiết bị cho việc học online hiệu quả nhất.