Ngày 12.5.2020 Ban chấp hành Đoàn trường THCS Vũ An kết hợp với Ban chấp hành Đoàn xã Vũ An tổ chức buổi học cảm tình Đoàn cho các em học sinh ưu tú lớp 9. Các gương mặt được lựa chọn đều là các học sinh ưu tú về cả đạo đức và lực học.

Các em học sinh chăm chú lắng nghe chị bí thư Đoàn xã phổ biến nội dung buổi học.