Đoàn thanh niên trường THCS Vũ An tổ chức kết nạp đoàn cho các đội viên xuất sắc vào ngày 26.3.2018

Để động viên tinh thần của học sinh chăm ngoan, học giỏi. Đoàn thanh niên trường THCS Vũ An tổ chức lễ kết nạp đoàn cho 26 đội viên xuất sắc.