Hôm nay, ngày 23.3.2021 Cấp Tiểu học trường TH & THCS Vũ An  tổ chức kết nạp đội viên cho các em thiếu nhi trong trường.

Trên  đây là một số hình ảnh trong buổi lẽ kết nạp đội viên.