Ngày 17.10.2019, Tập thể giáo viên và học sinh trường TH & THCS Vũ An tham dự buổi tuyên truyền về phòng ngừa, bảo vệ trẻ em khỏi nạn bạo hành và xâm hại tình dục của Trung tâm công tác xã hội và bảo trợ xã hội tỉnh Thái Bình.

Phát biểu buổi tuyên truyền, Ông Đặng Văn Trung, Giáo đốc Trung tâm công tác xã hội và bảo trợ xã hội lên triển khai hội nghi

 

Tiếp theo chương trình , Cô Trần Thị Hoa là giảng viên trường CĐSP Thái Bình lên giảng bài cho học sinh.

 Các em học sinh hăng hái tham gia buổi học, rất nhiều học sinh giơ tay phát biểu ý kiến của mình khi giảng viên đặt câu hỏi.

Kết thúc buổi tuyên truyền, các em học sinh lĩnh hội được nhiều kiến thức trang bị cho bản thân.