Giáo viên đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào lớp.
Mọi công tác sẵn sàng được thực hiện khi học sinh đi học trở lại, Các em vào lớp được đo thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn và ổn định chỗ ngồi .
41b27a60b851420f1b40(1).jpg
 
 
e324ba9490a46afa33b5(1).jpg
 
 Học sinh ngồi học dã cách theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ GD.