Sáng thứ năm, ngày 24 tháng 9 năm 2020, trường TH & THCS Vũ An tổ chức hội nghị công nhân viên chức.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương chủ trì hội nghị, đồng chí đã thông qua bản báo cáo tổng kết năm học  2019-2020 và phương hướng nhiệm vụ đề ra trong năm học 2020-2021.