Ngày 9.6.2020 đoàn công tác của Phòng giáo dục huyện Kiến Xương về trường TH & THCS Vũ An kiểm tra thi đua cuối năm học.

Ngày 9.6.2020 đoàn công tác của Phòng giáo dục huyện Kiến Xương về trường TH & THCS Vũ An kiểm tra thi đua cuối năm học.

Một số hình ảnh của đoàn công tác.

Đ.c Hiệu trưởng phát biểu trước giờ khai mạc.

 

Tiếp sau đồng chí Mai Xuân Kiều trưởng đoàn - chuyên viên phòng giáo dục phát biểu khai mạc.