Kế hoạch số 45/KH-PGDĐT Về việc  Kiểm tra, giám sát công tác chỉ đạo phòng, chống dịch  bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona