Ngày 25.11.2020 Phòng giáo dục vào đào tạo về kiểm tra chuyên môn và dự khảo sát GVG tại trường TH và THCS Vũ An!

Sáng ngày 25.11.2020 Phòng giáo dục và đào tạo huyện Kiến Xương đã về kiểm tra chuyên môn và dự khảo sát GVG tại trường TH & THCS Vũ An. Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra hồ sơ chuyên môn của nhà trường, hai tổ KHTN và KHXH dồng thời dự chấm khảo sát giáo viên giỏi cho 7 đồng chí giáo viên.

Đoàn công tác gồm có đồng chí Ngô Văn Quang - Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo, 

Đồng chí ĐInh Xuân Tuyến, chuyên viên PGD

Đồng chí Nguyễn Tài Tuệ là chuyên viên của PGD 

Cùng các đồng chí Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng các trường về dự tại trường

Đồng chí Ngô Văn Quang - Phó trưởng phòng phát biểu khai mạc tại buổi làm việc.

Đồng chí đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong đoàn. Sau đó đoàn công tác tiến hành nhiệm vụ.

Đồng chí Đinh Xuân Tuyến thay mặt đoàn công tác nhận xét, thông báo kết quả kiểm tra và rút kinh nghiệm tới nhà trường.

Năm nay nhà trường có 7 đồng chí giáo viên tham gia khảo sát giáo viên giỏi cấp huyện, Các đồng chí giám khảo dự giờ, kiểm tra hồ sơ, chấm biện pháp nâng cao chất lượng dạy học của các đồng chí giáo viên tham dự thi, kết quả các đồng chí đã đạt được điểm tương đối cao và hầu hết đều đạt được thành công ban đầu.

Đ.c Phạm Thị Huyền: môn Ngữ văn 9 đạt 18.5 điểm

Đ.c Nguyễn Thị Thủy: Môn Địa lý 7 đạt 19 điểm

Đ.c Nguyễn Thị Hải Hà: Môn Ngữ văn 7 đạt 18.5 điểm

Đ.c Trịnh Thị Bảy: Môn Hóa học 8 đạt 18.5 điểm

Đ.c Nguyễn Thị Duyên: Môn Lịch sử đạt 36.5 điểm

Đ.c Lê Thị Chung: Môn Tin học 8 đạt 38.5 điểm

Đ.c Nguyễn Thị Điều: Môn Công nghệ 8 đạt 38 điểm

Tiết dạy Hóa học của cô giáo Trịnh Thị Bảy

Tiết dạy Lịch sử của cô giáo Nguyễn Thị Duyên

Sau đó Đ.c Ngô Xuân Quang kết luận buổi làm việc và rút kinh nghiệm cho nhà trường.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Hương hiệu trưởng thay mặt nhà trường cảm ơn đoàn công tác đã về làm việc và góp ý rút kinh nghiệm cho nhà trường trong năm học 2020-2021.

Buổi làm việc kết thúc tốt đẹp và đạt được những kết quả cao, ngoài ra cũng  cần rút kinh nghiệm một số vấn đề khác, đây cũng là động lực để nhà trường tiếp tục làm việc và phấn đấu để đạt được kết quả đã đặt ra trong năm học 2020-2021.