Cán bộ, giáo viên trường TH & THCS Vũ An vệ sinh trường lớp chuẩn bị đón học sinh trở lại trường