Công tác vệ sinh trường lớp chuẩn bị đón học sinh trở lại trường học tại TH & THCS Vũ An

Cán bộ giáo viên trường TH & THCS Vũ An tổng vệ sinh lớp học chuẩn bị đón các em học sinh thân yêu trở lại trường học.