Đảng ủy, UBND xã, hội khuyến học xã Vũ An, trao thưởng cho học sinh giỏi, học sinh vượt khó chăm ngoan học giỏi.