Tiết mục văn nghệ lớp 9A chào mừng ngày NGVN 20-11.