Tiết mục văn nghệ lớp 9B chào mừng ngày NGVN 20-11.