BÁO CÁO TEMIS NĂM 2019-2020 TRƯỜNG TH & THCS VŨ AN