Sáng 20/3/2021 nhà trường đã tổ chức cho học sinh buổi học ngoại khóa về chương trình Ngữ Văn địa phương, môn Ngữ Văn lớp 8. Giới thiệu di tích lịch sử văn hóa địa phương Vũ An: Đền Vua Rộc.