Sáng nay, 18 tháng 4 năm 2022, tại trường TH & THCS Vũ An tổ chức hội nghị chuyên đề về phòng chống tác hại của thuốc lá cho các e học sinh.

Sáng nay, 18 tháng 4 năm 2022, tại trường TH & THCS Vũ An tổ chức hội nghị chuyên đề về phòng chống tác hại của thuốc lá cho các em học sinh.

Trong buổi tuyên truyền, cán bộ y tế cấp huyện Kiến Xương và cấp xã Vũ An đã phân tích, tuyên truyền cho học sinh các tác hại của thuốc lá và cách phòng tránh.