Giáo viên dạy các môn khối 2, khối 6 tham dự hội thảo về SGK của NXB Cánh Diều.