Cùng ngày khai giảng năm học, Ban chấp hành công đoàn tổ chức buổi lễ chia tay đồng chí ĐInh Thị Huệ về nghỉ chế độ thật long trọng và xúc động.

Cùng ngày khai giảng năm học, Ban chấp hành công đoàn tổ chức buổi lễ chia tay đồng chí ĐInh Thị Huệ về nghỉ chế độ thật long trọng và xúc động.