Tháng 1.2018 Cô Lê Thị Nhung nguyên HT trưởng THCS Thanh Tân chuyển công tác về giữ chức vụ làm HT THCS Vũ An.