Ngày 28.8.2020 Công đoàn trường TH & THCS Vũ An tổ chức buổi chia tay đồng chí Hiệu trưởng về hưu. buổi chia tay diễn ra xúc động  và lưu luyến với sự chứng kiến của của đại diện UBND xã Vũ An và tất cả cán bộ giáo viên trong nhà trường ở cả hai cấp học

Cuối buổi chia tay đày lưu luyến, ai cũng bịn rịn khi phải chia tay đồng chí Hiệu trưởng, vì khi công tác, đồng chí là người lãnh đạo được cán bộ giáo viên và nhân viên trong trường hết sức tôn trọng và yêu quý. Kính chúc đồng chí có sức khỏe thật tốt và thật sự vui vẻ khi kết thúc quá trình công tác nhiều năm cống hiến cho sự nghiệp trồng người.!